Oferta naszej Kancelarii obejmuje:

. pełen outsourcing księgowo – podatkowy
. rozliczanie podatków dochodowych od osób prawnych i osób   fizycznych
. rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT)
. kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa
. sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych ZUS
. analizy finansowe, wycena przedsiębiorstw, sprawozdawczość GUS
. consulting w zakresie źródeł finansowania przedsięwzięć i   sposobów rozliczania firm
. doradztwo finansowo-księgowe dla klientów

W kancelarii można również uzyskać informacje i pomoc na temat formalności związanych z założeniem, prowadzeniem i likwidacją firmy.